Mark


[swe]

I.     
        Tålamod är
        liksom
        kallt vatten,

        en flämtning
        och en
        instinkt
        att gripa
        efter andan

II.   
        Sedan,
        spindlar och
        spänningar
        på ytan,

III.   
        Tills viljekraften
        ger vika
        för ett
        fritt
        fallande
        endast i
        vertikal
        spridning
[eng]

I.
        Patience is
        like
        cold water,

        an instinct
       
        to chase
        and a
        catch of breath

II.   
        And then,    
        spiders stirring
        the
        surface tension

III.
        Until willpower
        surrenders   
        to the
        free
        falling
       spreading itself
        only in a
        vertical direction

        

[swe]
I lådorna i arkivskåpet förvaras förutom jordpigment även en bomullsvarp, som legat nedgrävd i bäcken i en vecka för att ta färg, och en dikt baserat på upplevelsen av ett isbad – en medicinsk behandling som används inom psykiatri och för att knäcka hög feber.

[eng]
The chest of drawers contains, except from the pigment, also a cotton warp that was buried for one week in the spring to be dyed by the colour of the water. There is also a poem in three verses, based on an experience of cold-water immersion, a controversial treatment that is being medically used in psychiatric care and in extreme cases to treat a high fever.