Mark
1.
[swe]
En varp förbereddes mellan träd vid källan, uppmätt mellan trädens givna positioner.
[eng]
A warp was prepared among trees, using the distance in-between them as a measurement and by adjusting movements to their space.


2.

[swe]
Varpen grävdes ner i leran vid mynningen av den järnrika källan.
[eng]
The warp was buried in the mud by the spring.


3.


[swe]
Efter en vecka grävdes varpen upp och sköljdes ren i vattnet.
[eng]
After one week the warp was taken up from the ground and rinsed in the water from the stream.


4.
[swe]
Varpen hängdes att torka innan den blev tagen i bruk. Den är tydligt färgad av vattnet och jorden från järnkällan.
[eng]
The warp was hung to dry before it was taken into use. It is clearly dyed by the water stream and the iron rich soil from the stream.